Thời gian làm việc: Thứ Hai – thứ Bảy: 06h00- 19h00; Chủ nhật: 06h00-12h00