BÁC SĨ TRƯƠNG THÀNH TRÍ
33 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0768.168.222
Email: bsthanhtri@gmail.com
Thời gian làm việc: Thứ Hai – thứ Bảy: 06h00- 19h00; Chủ nhật: 06h00-12h00